laptop-g2f148b7b9_1920

S.R.O. si od začiatku februára môžete založiť aj elektronicky

Ku zdynamizovaniu digitálnej transformácie došlo najmä počas uplynulých rokov pandémie. Mnohé odvetvia boli nútené zmeniť svoje procesy tak, aby prebiehali výlučne v elektronickej podobe a zďaleka nešlo len o to, že sa firemné porady v zasadačkách presunuli do online priestoru. Novinky, ktoré boli na začiatku považované za nevyhnutnú improvizáciu na obmedzenú dobu, sa veľmi rýchlo udomácnili ako štandardy, ktoré trvalo nahradili staré procesy. Je potešiteľné, že digitálna transformácia sa dotkla aj zakladania spoločností s ručením obmedzeným.

Národná rada Slovenskej republiky prijala novelu Obchodného zákonníka, ktorá prináša Osobitné ustanovenia o zakladaní spoločností s ručením obmedzeným. Podľa tohto ustanovenia môže spoločnosť s ručením obmedzeným vzniknúť aj zjednodušeným spôsobom – prostredníctvom elektronického formulára. Po novom si tak okrem klasického spôsobu zakladania s.r.o. budú môcť fyzické alebo právnické osoby založiť spoločnosť s ručením obmedzeným aj online.

Kto si môže s.r.o. založiť elektronicky?

Od 1. februára 2023 prostredníctvom elektronického formulára zverejneného Ministerstvom spravodlivosti SR v slovenskom i anglickom jazyku, môže vzniknúť s.r.o. v prípade, že nemá viac ako päť spoločníkov. Okrem toho musí byť s.r.o. založená za účelom podnikania a zároveň predmetom podnikania môže byť maximálne 15 vybraných činností zodpovedajúcich zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní.

S.r.o. môže novým, zjednodušeným spôsobom vzniknúť, ak má za menom spoločnosti dovetok „s.r.o.“, ak sú vklady spoločníkov výlučne peňažné, správcom vkladu je konateľ a tiež v prípade, že spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu.

Ak zakladateľ tieto podmienky nespĺňa a napríklad podniká v činnosti, ktorá nezodpovedá zoznamu voľných životností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní, alebo vklady spoločníkov nie sú výlučne peňažné, nie je možné využiť zjednodušené elektronické zakladanie s.r.o. Takýto zakladateľ však stále môže využiť klasickú formu zakladania.

Pôvodné založenie s.r.o. stále platí

Hoci v zákone pribudol nový spôsob vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným, pri zakladaní s.r.o. môžete využiť aj starý spôsob zakladania. V prípade, že s.r.o. zakladá jedna osoba, je potrebné vypracovať zakladateľskú listinu. Ak s.r.o. zakladá viac osôb, je nutné vypracovať spoločenskú zmluvu. Dôležité je podotknúť, že zakladateľská listina i spoločenská zmluva musia spĺňať zákonom stanovené náležitosti a podpisy zakladateľov musia byť úradne overené. Posledným krokom je ohlásenie na živnostenskom úrade, ktorý následne vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Na záver

Podľa schválenej novely Obchodného zákonníka  o zápise spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom, teda elektronicky, rozhoduje Okresný súd v Žiline. Hoci je elektronické zakladanie zatiaľ platné len pre spoločnosti s ručením obmedzeným, podobné zjednodušenie procesov môže byť pozitívne vnímané aj pri zakladaní ostatných typov obchodných spoločností.