Božena Rentková
office manažér
Božena Rentková

+421 908 123 115

Božena Rentková pôsobí v advokátskej kancelárii CONSULTA od roku 2003 ako office manažérka. Podieľa sa na chode kancelárie, jej veľký prínos je najmä z hľadiska využívania a neustáleho zefektívňovania automatizačných procesov v rámci elektronickej spisovej agendy, komunikácie a administratívnych prác.