JUDr. Paulína Marhavá
advokát
Paulína Marhavá

+421 907 569 904

paulina.marhava@consulta.sk

JUDr. Paulína Marhavá získala právnické vzdelanie na Univerzite Komenského v Bratislave. Po ukončení svojho štúdia pôsobila ako právnička na ústredí Sociálnej poisťovne a od roku 2007 pôsobí v advokácii. Vo svojej praxi sa zameriava na poskytovanie právnych služieb pre podniky v oblasti zmluvnej agendy, pracovného práva, trestného práva, práva sociálneho zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Bohaté skúsenosti má takisto pri správe a manažmente vymáhania pohľadávok.