JUDr. Peter Šmeringai
partner
Peter Šmeringai

+421 903 417 414

ak@consulta.sk

JUDr. Peter Šmeringai je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorú skončil v roku 1981. V dobe neslobody pracoval na Ústave hospodárskeho práva pri Štátnej arbitráži. Od roku 1991 pôsobil ako komerčný právnik, neskôr ako advokát. Dnes je v spoločnosti CONSULTA spoločníkom a konateľom. Vo svojej praxi sa zameriava najmä na obchodné právo a právo cenných papierov. Zároveň je v týchto oblastiach aj autorom niekoľkých popularizačných publikácií.