Mgr. Alexander Šmeringai
advokát
Alexander Šmeringai

+421 904 017 615

alexander.smeringai@consulta.sk

Mgr. Alexander Šmeringai je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2012. V advokátskej kancelárii CONSULTA pracoval na pozícii advokátsky koncipient, po skončení koncipientskej praxe ako právnik a od roku 2023 pôsobí ako advokát. Vo svojej praxi sa zameriava najmä na oblasť občianskeho a obchodného práva, právo nehnuteľností, právo obchodných spoločností, zmluvnú a sporovú agendu, predchádzanie škodám a bezdôvodnému obohateniu. Právne služby poskytuje v celom rozsahu pre veriteľov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach.