Kategória Nezaradené

Novelizácia zákonov o energetike a regulácii v sieťových odvetviach

Rezort hospodárstva koncom minulého roka avizoval záujem novelizovať zákony o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach, s cieľom reagovať na aktuálne výzvy a prispôsobiť sa novým legislatívnym požiadavkám EÚ. Rezort navrhoval novelizovať zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, ako aj zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, ktoré majú za cieľ zlepšiť reguláciu a efektívnosť energetického sektora. Podľa rezortu hospodárstva úpravy mali najmä reflektovať praktické skúsenosti a riešenie vysokých cien energií, ktoré trvajú.

NOVELA STAVEBNÉHO ZÁKONA AKO MEDZISTUPEŇ POSTUPNÉHO ZAVÁDZANIA REFORIEM V ÚZEMNÝCH A STEVEBNÝCH KONANIACH. PRINESIE ŽELANÝ VÝSLEDOK?

Slovenská republika stojí pred dôležitou reformou svojich územných a stavebných predpisov, ktorá má za cieľ zásadne zmeniť spôsob, akým sa umiestňujú, povoľujú a odstraňujú stavby a podporiť rozvoj v stavebnom sektore. Veľkú reformu avizovali najmä nový zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe, ktorých účinnosť bola plánovaná od 01.04.2024 a ktoré mali po veľmi dlhom čase vystriedať zastaralý zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) z r. 1976.

Vraciame sa do doby „cashu“? Podnikatelia môžu po zrušení mimoriadnej situácie realizovať hotovostné transakcie až do výšky 15.000 EUR!

Od 01.07.2023 je účinná novela č. 211/2023, na základe ktorej sa zákaz platby v hotovosti aj pri podnikateľoch aj pri nepodnikateľoch stanovuje na sumu 15.000 EUR. Upravilo sa tým pôvodné obmedzenie platieb v hotovosti od roku 2012 zavedené zákonom č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti, kedy bol limit na platbu v hotovosti pre podnikateľov stanovený na 5000 € a fyzické osoby nad 15 000 EUR.